İmamoğlu, Hatice ve Fehime Sultan yalılarına el konulmak istendiğini söyledi: THY’den açıklama geldi

İstanbul Boğazı’nda kameraların karşısına geçen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Lideri Ekrem İmamoğlu dün, belediyeye ilişkin Hatice ve Fehime Sultan yalılarına el konulmak istendiğini söyledi.

İmamoğlu, “Belediyemiz kendisine ilişkin bu binayı muhafaza altına almak istedi. Fakat ne yazık ki içeri dahi sokulmadık. Mukavelesi mahkeme kararı ile feshedildi. Fakat bu feshe karşın binayı işgal eden insanların önüne yeniden kolluk güçleri geçti ve biz binaya giremedik. Kamu çalışanlarına işini yaptırmayan tekrar ne yazık ki kolluk gücü oldu” dedi.

THY AÇIKLAMA YAPTI

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği, İmamoğlu’nun kelam konusu kelamlarıyla açıklamada bulundu. THY, DO and CO İkram Hizmetleri A.Ş’nin yalıların 2009 yılından bu yana kiracısı olduğu belirtilen açıklamada, “Şirketimizin iki ana ortağı: bayrak taşıyıcı havayolu şirketimiz THY (yüzde 50) ve DOCO İstanbul Catering Restaurant Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş’dir (yüzde 49,997). Dünyanın en geniş uçuş ağına sahip olan havayolu şirketimiz THY başta olmak üzere havayolu firmalarına ikram hizmetleri sunmaktadır” sözlerine yer verildi.

İmamoğlu’nun, “3 yıl içinde restore edilecekti, 13 yıldır bitirilemedi” tabirlerine de karşılık verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“2009 yılındaki kira mukavelesine nazaran, yanmış ve yer yer yıkılmış vaziyetteki tarihi yalıların onarımının 3 yıl içinde bitirilmesi ve işletmeye açılması gerektiği doğrudur. Lakin, otel olarak turizme kazandırılacak tarihi yalıların muhtaçlığını karşılayacak otopark kapasitesi bulunmadığı için yalıların altına, deniz düzeyinin de altında ve İstanbul Boğazı’nın çabucak yanında bir yer altı otoparkı yapılması İBB tarafından talep edilmiş, böylesine güç ve maliyetli bir iş, mülk sahibi kamu otoritesi tarafından şirketimize yüklenmiş, 25 yıllık kira müddetinin 31 yıla çıkartılması karşılığında şirketimiz bu büyük yükün de altına girmiştir. Hasebiyle, 3 yıl içinde hizmete açma yükümlülüğü ortadan kalkmıştır.”

Boğazın iki incisi ve kültür mirasının eşsiz iki örneği olan yalıların, bu niteliklerine uygun biçimde yangın ve yıkıntılardan sonra elde kalan ögeleri, milletlerarası en âlâ uygulama standartlarında korunarak ve aslına uygun halde rekonstrüksiyon çalışmaları yapılarak birinci günden beri ihya çalışmalarına devam edildiği belirtilen açıklamada, ihya ve inşa çalışmalarının beklenenden uzun sürmesinin nedenlerinin şunlar olduğu belirtildi:

“ASILLARINA UYGUN OLARAK TEKRAR İNŞA EDİLDİ”

“Her şeyden evvel, projede bulunmayan ve altından lakin kamunun kalkabileceği bir yatırım maliyeti olan deniz düzeyinin 5 kat altında bir yer altı otoparkı yapılması İBB tarafından istenmiş, bu yatırım şirketimize yüklenmiş, kültürel mirası ihya etmek ve Boğaz’a bir paha katmak anlayışıyla şirketimiz bu yükün altına girmiştir. Bulunan tarihi eser ve temel kalıntıları, Kültür Varlıklarını Muhafaza Bölge Konseyi’ne bildirilmiş, kurumun karar ve talimatları beklenmiş, projede bulunmayan seyis meskeni, hamam üzere müştemilat yapıları da ihya edilerek asıllarına uygun olarak yine inşa edilmiştir.

Yalılarda, şirkete gelir getirici bir faaliyet başlamamış olmasına karşın, kira kontratında öngörülen kira bedellerinin (aylık 3,6 milyon TL), öngörülen artışlar tertipli olarak yapılarak hiçbir aksamaya yer verilmeden 13 yıldır ödenmeye devam edildiği aktarılan açıklamada, “Kamu ziyanı ile ne kastedildiğini anlamak mümkün değildir. Kira bedellerinin yanı sıra, kamuya ilişkin tarihi yapıtların ihyası ve deniz düzeyinin altına otopark inşası için şirketimizce 13 yılda 130 milyon ABD dolarına yakın bir yatırım yapılmıştır. Aslında kamusal bir kazanım olan bu yatırımdan kamu ziyanı diye bahsetmek hayret vericidir” tabirlerine yer verildi.

İBB’Yİ SUÇLADI

THY ile İBB ortasındaki “Sözleşme mahkeme kararıyla feshedilmiştir” kelamlarına ait, “Sözleşme mahkeme kararıyla feshedilmemiştir. Bilakis ortada şirketimiz aleyhine açılan bir fesih ve tahliye davası bile yoktur. Yalılar mevzuat gereği Vilayet Genel Meclisi kararı ile şirketimize verilmiş ve yeniden Vilayet Genel Meclisi kararı ile otopark yatırımı karşılığında kira müddeti uzatılmışken artık İstanbul Belediye Meclisinin rastgele bir fesih kararı olmadan, Sayın İBB Lideri talimatı ile şirketimiz yalılardan hukuksuz ve adapsız bir formda tahliye edilmek istenmektedir” denildi.

Açıklamada, “İBB yetkilileri ve zabıtasının, ortada kira mukavelesinin feshi tarafında bir belediye meclisi kararı ve yalıların tahliyesi tarafında rastgele bir mahkeme kararı olmaksızın, İmamoğlu’nun talimatıyla hukuksuz ve adapsız biçimde şantiye basma teşebbüslerinde bulunmuş, ayrıyeten kabahat teşkil eden bu cins teşebbüslerin önlenmesi için şirket tarafından mahkemelerden alınan ihtiyati önlem kararları doğrultusunda yetkili kamu kurumlarına müracaat edildiği, yetkili kamu kurumlarının da bu tıp fiili müdahale ve mütecaviz hareketlere müsaade edilmemesi için gerekli önlemleri almıştır. Kamu kurumlarının karşı karşıya gelmesi değil, Sayın İBB Başkanı’nın kanuna ve kamu tertibine karşı gelmesi kelam konusudur” görüşüne yer verildi.

“İBB TARAFINDAN YANIT VERİLMEDİ” İDDİASI

İmamoğlu’nun “9 aydır sabrediyoruz, uzlaşma için tahlil arıyoruz” kelamlarına ait açıklamada, “İBB’nin 9 aydır sabretmesinden değil, şirketimizin 13 yıllık emeği ve 130 milyon ABD dolarına yakın kamu faydası taşıyan yatırımını 9 aydır gasbedememiş olmasından kelam edilebilir. Çünkü, İBB tarafından hiçbir vakit bir uzlaşma teşebbüsü olmamış, şantiyemizin elektriği, suyu kesilmiş, müdafaa levhaları ve ofis kısımları yıkılmış, şantiye alanı tekraren zorbalıkla basılmaya çalışılmıştır. Bu teşebbüsler üzerine şirketimiz tarafından İBB’ye bir yazı yazılarak görüşme ve toplantı talep edilmiş, lakin İBB tarafından şirketimize karşılık dahi verilmemiştir” sözlerine yer verildi.

Söz konusu argümanlara cevap verilen açıklamanın sonunda THY’nin de İBB idaresinden karşılık beklediği sorular olduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

“3 sorunun karşılığını da şirketimiz kamuoyu önünde Sayın İBB Lideri’nden beklemektedir;

Sayın İBB Lideri açıklamasında yalılarla ilgili bir değerleme yaptırdıklarını ve 7 milyar TL değerleme sonucu aldıklarını söz etmiştir. İBB, 2040 yılına kadar kiracısı olan yalılar için bu değerleme çalışmasını hangi emelle yaptırmıştır? Hangi yabancı yatırımcılarla görüşmüştür?

İBB, yalıları satmak için mevzuat gereği ilgili bakanlıktan müsaade almak zorundadır. İBB, yalıları satmak için Etraf ve Şehircilik Bakanlığna ya da Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bir müracaatta bulunmuş mudur?

Yarısı devlete ve yarısı borsa yatırımcısı halka ilişkin olan THY’nin bir iştiraki olan şirketimiz 13 yıl emek vermiş ve 130 milyon ABD dolarına yakın maliyetine katlanmış ve nihayet 2023 yılında gelir getirici faaliyetlerine başlayacakken bu emek ve yatırıma el koyup yabancı şirketlere tahsis etmek 17 milyon İstanbullunun hakkını korumak mıdır?”

Yorum yapın